Địa chỉ: Thôn Thanh Lâm - Xã An Thịnh - Huyện Lương Tài - Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02223.650.558 hoặc 02223.650.559
 06/04/18  Bài giảng giáo án  54
Giáo án hoạt động ngoài trời
 06/04/18  Bài giảng giáo án  61
giáo án âm nhạc trời nắng trời mưa
 06/04/18  Bài giảng giáo án  60
nêu gương cuối ngày
 06/04/18  Bài giảng giáo án  64
cách rửa mặt cho trẻ
 06/04/18  Bài giảng giáo án  189
HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐÍCH : TẠO HÌNH ĐỀ TÀI : XÉ DÁN CỦ QUẢ
 05/04/18  Bài giảng giáo án  314
THỂ DỤC BẬT CHỤM TÁCH CHÂN TCVĐ: CHUYỀN BÓNG QUA ĐẦU
 05/04/18  Bài giảng giáo án  59
giờ âm nhạc lớp 4 tuổi c
 04/04/18  Bài giảng giáo án  49
GIÁO ÁN: PTNT : Hoạt động : Nhận biết phân biệt. Đề tài: Phân biệt to nhỏ