Địa chỉ: Thôn Thanh Lâm - Xã An Thịnh - Huyện Lương Tài - Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02223.650.558 hoặc 02223.650.559
 04/06/18  Tin tức Sự kiện  68
Sáng 4/6/2018. Trường MN AN Thịnh số 2 đã thực hiện công tác bàn giao trẻ 5 tuổi vào lớp 1
Ngày 2.6.2017 nhà trường đã tổ chức bàn giao trẻ 6 tuổi vào lớp 1 - Trường Tiểu học An Thịnh B
Thực hiện công văn số 237/PGDĐT-TH ngày 21/6/2016 của PGDĐT V/V hướng dẫn tuyển sinh lớp 1 năm học 2016 - 2017. Ngày 1/7/2016 trường mầm non An Thịnh Số 2 đã thực hiện bàn giao trẻ 2010 vào lớp 1 tại trường Tiểu học An Thịnh B