Địa chỉ: Thôn Thanh Lâm - Xã An Thịnh - Huyện Lương Tài - Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02223.650.558 hoặc 02223.650.559
 06/04/18  Giới thiệu  58
Những ki niệm đáng nhớ về ngày hôi thi bé khoẻ - bé ngoan
 05/04/17  Giới thiệu  55
Thực hiện kế hoạch xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Tập thể sư phạm nhà trường đã tham gia lao động trong các ngày nghỉ để cải tạo khu vườn cho bé
 31/01/16  Giới thiệu  45
Năm học 2015 - 2016 nhà trường đã đón Đoàn đánh giá ngoài của Sở về và kết quả đạt được là Trường MN An Thịnh số 2 đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ III.
 31/01/16  Giới thiệu  63
Năm học 2013 - 2014 trường MN An Thịnh số 2 đã được công nhận trường MN đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1