Địa chỉ: Thôn Thanh Lâm - Xã An Thịnh - Huyện Lương Tài - Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02223.650.558 hoặc 02223.650.559
Đồ dùng đồ chơi tự tạo
Bài thuyết trình Làm đồ dùng dạy học sáng tạo năm học 2017-2018 – Bài thuyết trình đồ dùng đồ chơi khối mầm non
sân khấu rối cho trẻ do các cô giao tự làm
đồ dùng đồ chơi tự làm của giáo viên mầm non
Đồ dùng đồ chơi sáng tạo của cô và trẻ