Địa chỉ: Thôn Thanh Lâm - Xã An Thịnh - Huyện Lương Tài - Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02223.650.558 hoặc 02223.650.559
 04/01/18  Hội nghị sơ kết  60
Chiều ngày 04/1/2018. Nhà trường đã tiến hành hội nghị sơ kết học kì 1 năm học 2017 - 2018
 10/01/17  Hội nghị sơ kết  55
Thực hiện Công văn số 562/HD-PGD ngày 16/12/2016 của Phòng GD&ĐT Lương Tài về việc hướng dẫn sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017